PUNËSIMI NË GALERIA SHOPPING MALL

Mundësia juaj për t’u punësuar në kompaninë GALERIA Shopping Mall ose tek ndonjëri nga qiramarrësit tanë mund të jetë vetëm një klik larg. Ju lutemi t’i përcillni udhëzimet se si të aplikoni për vendin e lirë që ju intereson. Lista e ngushtë, procesi i intervistimit dhe i përzgjedhjes është përgjegjësi e secilit qiramarrës. GALERIA Shopping Mall e ofron shërbimin e postimit të vendeve të lira në këtë faqe në shenjë shërbimi për qiramarrësit dhe komunitetin.