Të gjitha njoftimet

Diskutim për Ditën e Kushtetutës

9 Prilli, Dita e Kushtetutës në GALERIA Shopping Mall u shënua me diskutimin e hapur me gjyqtarin dhe profesorin universitar Safet Hoxha dhe grupin e vullnetarëve të OJQ THY.

Duke qenë se Kushtetuta është akti më i lartë juridik i një vendi, edukimi i rinisë është shumë i rëndësishëm për njohjen dhe respektimin e të drejtave dhe ligjit.