Të gjitha njoftimet

DITA E BARAZISË SË FEMRAVE!

GALERIA Shopping Mall shpreh respekt dhe vlerësim për kontributet e femrave në të gjitha fushat e jetës dhe ndërtimin e shoqërive të barabarta. 

Urime Dita e Barazisë së Gjinive për Femrat!