Të gjitha njoftimet

RREGULLAT E QARKULLIMIT RRUGOR

Sot, në bashkëpunim me AREA52 TRAMPOLINE PARK dhe parashkolloren LUNA ACADEMY PZ organizuam aktivitetin e posaçëm për të ndihmuar fëmijët të mësojnë dhe të respektojnë "Rregullat e Qarkullimit Rrugor".
Falenderojmë përzemërsisht Stacionin Policor të Trafikut Rrugor për angazhimin dhe kontributin e tyre të çmuar në këtë aktivitet të edukimit rrugor.